Jonas Larsson


Dräng i Åby Nora.
Dräng i Hemmingsbo Nora.
Torpare i Norrgrind, Hallsjö Huddunge, kom från Nora 1887-03-14.