Karl Erik Johansson


Familjen kom från Nora 1904-03-17. Arrenderade Prästgården Stomhemmanet , i Åby nr:11, Östervåla. Familjen flyttade till Harbo 1907-11-04.
Hemmansägare i Brattberg nr:2 1/2 mtl. Harbo.