Jan Olof Johansson


Hemmansägare i Svingbolsta, Östervåla.