Johan Emil Nordström


Flyttade till Möklinta från Mälby, Nora. Återkom 1918-11-18 och blev hemmansägare i Berg, Östervåla.
Fosterson Herman Emanuel Jansson (* 1925-10-19) från 1932-04-29 efter att föräldrarna avlidit.