Per Erik Olsson


Flyttar till Östervåla 1892-11-10 från Sälja, Nora.
Måg, Bonde i Gåvastbo Nr:1 1/8 mtl., Östervåla.
Arrendator i Nickelsbo 3/16 mtl. Enåker, kom från Östervåla 1916-04-27.
Flyttade till Möklinta 1918-05-25.
Hemmansägare Nordanberg Möklinta.
Arrendator i Östa 2:1 Länsmansbostället Nora, ägare Svenska Kronan.
Familjen kom från Möklinta 1937-04-05.
Familjen flyttade till Sala Landsförsamling 1946-04-15.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2016-01-29 11:15:49) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2013-10-05 22:04:32) Kontakta föreningen