Emma Elisabet Jansson f. Helén


Telefonist, i Hällsta Harbo, bosatt i Rörbo, Harbo.