Jan Erik Jansson Åberg


Dräng i Torp Nr:1 Nora 1891.
Arbetare i Åby, Nora 1893.
Kallar sig Åberg från 1896-07-17.
Arbetare i Hemmingsbo Nr:1, Nora 1897.
Familjen flyttar till Valbo 1898-11-06.
Son, Arbetare i Hemlingby Nr:5 s3, Valbo ankom 1898-12-02.
Arbetare Heliga Trefaldighet Gävle. Kom från Valbo 1900-05-15.
Flyttar åter till Valbo 1901-11-09.
Arrendator i Hemlingby Nr:5 s3, Valbo.