Anders (Axel) Joel Eriksson


Kallas Axel Joel från 1886 i husförhörslängden, kanske fel i födelseboken där det står Anders Joel.
Heter sedan Axel Joel resten av sitt liv.
Måg, Hemmansägare i Åby (1:5) 5:1 2/7 mtl. Nora 1914.