Carl Wilhelm Johansson Buckard


Hemansägare i Bjurvalla Nr:5 25/72 mtl, Östervåla 1918.
Måg, kom från Nora 1903-10-21.
Antagit och fått namnet Buckard godkänt den 12 april 1918.
Ledamot i Barnavårdsnämnden. Kassör i Missionsföreningen.
Gårdsägare, Borgen 2:4 utjord i Åby, Eriksdal, Östervåla 1942.