Erik Hildor Ingstedt


Måg, Arbetare, Björsbo Nr:1, Harbo.
Kom från Nora 1907-03-09.
Arbetare, Buckarby Nr:4, Nora.
Familjen kom från Björsbo, Harbo 1908-03-06.
Grovarbetare, Prästgården, Nora 1908.
Grovarbetare, Sör Åsbo Nr:1, Nora 1911.
Familjen flyttar till Västerlövsta 1913-10-30.
Statardräng i Prästgården, Västerlövsta.
Grovarbetare, Sör Åsbo Nr:1 Åstorp nr:2, Nora, familjen kom från Västerlövsta 1915-10-30.
Sågverksarbetare, Östa Nr:2, Nora 1917.
Gårdskarl i Skinnarbo Nr:1 1/2 mtl. Nora 1924.
Jordbruksarbetare i Åby Nr:3 1/4 mtl. Nora 1928.
Död på Sala Lasarett.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-02-01 14:42:23) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2018-02-01 13:35:02) Kontakta föreningen