August Olsson


Torpare i Åby Nr:1, Nora 1862.
Landbonde i Nässja Nr:3, 4 öresland, Österfärnebo.
Familjen kom från Åby, Nora 1880-03-27.
Bonde i Västerbor Nr:ss3, Österfärnebo 1900.
Flyttade som Änkling från Västerbor, Österfärnebo till Väster-Hästbo, Torsåker 1912-11-08.