Olof Viktor Olsson


Byggnadsarbetare, Lägenhetsägare från Olsberg å Åby Nr:1, Nora,
Småbrukare Sör Åsbo 1:17 Fredriksberg, Nora 1963-11-04.
Till Prästgården 2:201 Klockgården, Nora 1966-10-25.