Erik Jönsson


Sprang till skogs tillsammans med syskonen Stina och Brita när föräldrarna utvandrade till Nord Amerika 1850-05-12. Fosterson hos rusthållaren i Ingbo Nr:2, Nora, Anders Jonsson (* 1809-01-09).
Måg o Bonde i Ljusbäck 1/4 mtl. Nora.
Kom från Ingbo, Nora 1864.