Petrus Engelbert Zilén


Statarkarl i Stalbo Nora 1918.
Måg, (Änkling) Grovarbetare Holm nr:2 Nora 1920.
Änkling, f. Drängen Hovberga 5:1 Östervåla, kom från Nora 1925-12-04.
Vid 2:a giftermålet Dräng i Bjurvalla nr:2, Östervåla kom hit 1926.
Grovarbetare i Vreta 2:8, Sofiedal nr:5 Östervåla 1927.