Per Olof Augustsson


Vid giftemålet landbondeson i Nässja by nr:3 Österfärnebo.
Bonde i Västerbor nr:3 Österfärnebo 1890.
Hemmansägare i Gräsbo , nr:3, 1/6 mtl. Östervåla.
Familjen kom från Österfärnebo 1900-06-03.
Familjen flyttar till Nora 1905-03-28.

Hemmansägare i Östankil Möklinta, familjen kom från Nora 1906-09-11.