Jan Erik Jansson


Måg, Brukare i Horsskog nr:1 Sundbo 5/48 mtl. Östervåla.
Ägare Gysinge Bruk AB.
Kom från Nora 1886-11-12. (Brukare 1887 Kolare 1896).
Arrendator i Östa nr:1 Nora, familjen kom från Östervåla 1900-02-25.