Brita Landell f. Jönsdotter


Sprang till skogs tillsammans med syskonen Stina o Erik när föräldrarna utvandrade till USA 1850-05-12. Togs sedan omhand av bonden och Häradsdommare Jöns Jonsson (* 1815-06-02) i Sör Åsbo, Nora och sin faster Stina. Kom till Torp, Nora från Sör Åsbo ca. 1852 till rusthållaren i Torp 1/8 mtl. -skatte Erik Andersson (* 1797-09-24) som ung piga. Sedan piga hos rusthållaren Anders Persson (* 1815-03-18) och rusthållaren Olof Mattsson (* 1834-11-23) alla i Torp, Nora.
Kom som nygift till Horsskog Nr:2 Östervåla 1873-11-17.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2017-01-17 14:51:08) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-07-15 22:26:25) Kontakta föreningen