Lars Gustaf Johansson


Jordbruksarbetare i Fallet Huddunge, kom från Nora 1925-10-27.
Torpare i Barkfallet, Rosendal Enåker 1926-05-07.
Skogsarbetare i Sjökarlsbo (Skekarsbo) Nora 1928-06-02.
Hemmansägare i Lindsbro 1:21 Smulbo, Östervåla.
Familjen kom från Nora 1930-06-03.