Johan Olsson Härner


Skräddarmästare i Åby 4:4, Stentorpet Nora.