Ruth Naemi Eriksson


Högsbo nr:2, 1/4 mtl. Nora, äges av Olof Erssons döttrar från 1904.
Har gården utarrenderad, till Olof Pettersson Holvastby, Nora.
Flyttar till Järvsö 1909-01-11, återkommer 1910-10-08.
Lärarinna flyttar till Tensta Uppsala län 1912-12-19.
Ogift.