Per Erik Emanuel Pettersson


Flyttar till Gävle 1901-11-18 från Högsbo Nora.
Gift igen efter Anna Amalias död, 1920-04-08 med Elisabet Ingeborg Svensson från Västerlövsta född 1898-05-29.