Anders Oskar Sundin


Jordbruksarbetare Hemmingsbo nr:1 Svallängen 1:6 Nora 1930.
Jordbruksarbetare Stalbo nr:3 Haga 3:7 Nora 1935.
Hemmansägare i Högsbo Nr:1. 1/4 mtl. 1:5, Nora 1938.