Johanna Maria Svensson f. Eriksson


Högsbo nr:2, 1/4 mtl. Nora, äges av Olof Erssons döttrar från 1904.
Har gården utarrenderad, till Olof Pettersson Holvastby, Nora.
Flyttar till Järvsö 1913-08-27.