Anna Elisabet Eriksson


Avled i en ålder om 8 år och 3 mån.