Jenny Ahlsén f. Andersson


Kanske hade namnet Pettersson som flicka och bytt till Andersson, då alla övriga syskon heter Pettersson.