Knut Waldemar Pettersson


Avled i en ålder om 14 år, 2 mån och 19 dagar.