Jonas Olsson Nordgren


Backstugeman och Smed Östra Åby egor, Östervåla.
Arbetare i Åby Nr:2 Liljedal, Östervåla.