Georg Emanuel Eriksson


Jordbruksarbetare, Biholma Ljusbäck, Nora.
Flyttar till Matteus Stockholm 1923-11-02.