Erik Ersson


Arbetare Tärnsjö såg under Prästgården, Nora 1885.
Arbetare Västerbo under Prästgården, Nora 1886.
Arbetare Väster Lakbäck, Nora 1888-11-30.
Arbetare Holvastby, Nora 1896.
Arbetare Hedkarlsbo, Nora 1898.
Jordbruksarbetare, Gårdsägare Ljusbäck 1:9 Biholma, Nora 1905.
Höll även på med biodling där.