Nya Skolan 1905 i Horrskog, Östervåla

Nya Skolan 1905 i Horrskog, Östervåla
I januari 1903 vägrade byborna i Horsskog att skicka sina barn till skolan eftersom skollokalen var för kall. Skolrådet undersökte saken på ort och ställe och beslutade genast att sätta in en kamin i salen.
Men skolan var så dålig att man på hösten 1903 planerade att bygga en ny skola. 1905 blev den klar.