Aspnäs skola 1890-talet.

Aspnäs skola 1890-talet.
Aspnäs skola på 1890-talet. Foto: Berta Lindgren. (Östervålas första fotograf).