1 Aspnäs skola, ingen uppgift

1  Aspnäs skola, ingen uppgift
Rad 3 bakifrån fr vä: 5 Linnèa Lindèn, 8 Frk Andersson, 10 Ingrid Pettersson Blom.
Rad 4 fr vä: 4 Inga Persson Larsson, 8 Karin Pettersson Borgestig.
Rad 5 längst fram: 6 Ellen Eriksson Andersson.