Serrander, Skolkort Bjurvalla.

Serrander, Skolkort Bjurvalla.
Skolkort i början av 1900-talet.