Bjurvalla skola.

Bjurvalla skola.
Bjurvalla skola 1908. Gustaf Vilhelm Serrander står bland skolbarnen på vänster sida på kortet. I Bjurvalla skola var det undervisning till 1963.