Lars Paul Esbjörn, Präst i Östervåla

Lars Paul Esbjörn, Präst i Östervåla
Denna bild är hämtad ur en artikel funnen på internet.