30 Portlider från Laggarbo

30 Portlider från Laggarbo
(Nr 5 o 6 på skissen). Portliderbyggnad från St.Laggarbo. 1700-talet. Inköptes 1930 för 350 kronor. Laggarbo har sedan äldsta tider varit Frälse 1/2 hemman under Aspnäs säteri. Från en husesyn som hölls i gården år 1732, finns en beskrivning av portlidret, de uppgivna måtten stämmer precis på detta lider. Pigkammare inanför den gula dörren. Till höger om porten finns i dag en klädkammare med utställning med textilier och bygdedräkter. Denna portliderbyggnad införskaffades samtidigt med Offerbostugan. Det var början till tunet med 3 byggnader. (Finns en 30-tals bild nr 8 i samma album).