Valter Olsson, Vreta, Östervåla

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Bilden ur Ingvar Olssons fotoalbum.