Sven Pettersson vid Börkarvallen, spelmansstämma 1973

Sven Pettersson vid Börkarvallen, spelmansstämma 1973
Byggmästare i Östervåla, Sven Pettersson berättar om näverluren och om fäbodvallar. (Sven har skrivit många artiklar i Östervåla hembygdsförenings häftes-serie "Vår hembygd"). Sven dog den 22/7 1985.