21 Museumet till höger

21 Museumet till höger
(Nr 10 på skissen). Snickarverkstad från 1913. Huset hitflyttat hösten 1991 från mitt i Östervåla samhälle belägna Östervåla Hemslöjd, ägare Tage Stilander. Inrymmer 1920-tals snickarverkstad. Utrustningen kom från Bjurvalla, ägare Johan Olsson. I den högra halvan av huset är det stolutställning.