20 Receptionen

20 Receptionen
(Nr 11 på skissen). Reception med utställning av gamla och nya Östervåla-möbler. Huset uppfördes 1994 av medlemmar och ALU-grabbar. Timmerstommen är från Vinnersjö, Hedesunda. Panelen i taket m.m. från Kerstinbo snickeri. Takteglet gåva från Dick Frisk, Hovberga. Huset invigdes av Landshövding Jan Rydh år 1995.