47 Linbastu från Tängesbo

47 Linbastu från Tängesbo
(Nr 18 på skissen). Linbastu från Söregården, Tängesbo. 1800-talet. Överlämnad gratis av ägarinnan sjuksköterskan fröken Ragnhild Eriksson år 1944. 
Fotograf

Dag Westerlundh