48 Smedja från Tängesbo

48 Smedja från Tängesbo
(Nr 19 på skissen). Smedja från Söregården, Tängesbo. 1800-talet. Överlämnad gratis av ägarinnan fröken Ragnhild Eriksson år 1944.
Fotograf

Dag Westerlundh