Skolkort Smedsbo.jpg

Skolkort Smedsbo.jpg
Detta skolkort är från början av 1900-talet. Andra flickan från vänster, Klara Vesterlund f. Eriksson, är mamma till mig Dag Vesterlund. (Inläggare i bygdebandet). De andra barnen är okända för mig, förutom fjärde flickan från vänster, Claudina, gift med Simon, en bror, till min pappa Efraim Vesterlund, Korbo.