Cykelgäng, damer från Runnebo till Kanikebo, Östervåla.

Cykelgäng, damer från Runnebo till Kanikebo, Östervåla.
Från vänster: 1 Elsie Johansson, Tobbo. 2 Hanna Frisk, Kanikebo. 3 Stina Pettersson, Sillbo. 4 Karin Vesterlund, Gällarbo. 5 Ingrid Eriksson, Kanikebo. 6 Ingegärd Pettersson, Gällarbo. 7 Marianne Persson, Buckarby. 8 Etel Olsson, Lövlunda. 9 Solvig Ingeberg, Ingborgbo. 10 Karin Eklund, Lagbo. 11 Sigrid Olsson (Fröjd), Runnebo. 12 Edit Lundin, Kristineberg. 13 Lena Johansson, Kanikebo.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.

Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2019-10-27 11:09:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2019-10-27 11:46:00) Kontakta föreningen