Alvar Johansson Tobbo, Lena Johansson Kanikebo, Henrik Vesterlund Slättan.jpg

Alvar Johansson Tobbo, Lena Johansson Kanikebo, Henrik Vesterlund Slättan.jpg
Tre st. närboende bybor i samtal, Alvar Johansson till vänster.