Alvar o Ulrik, kraftprov.jpg

Alvar o Ulrik, kraftprov.jpg
Alvar Johansson, Tobbo uppe på säcken och Ulrik Eriksson bär.