Erik Wålinder född i Kanikebo, Östervåla.jpg

Erik Wålinder född i Kanikebo, Östervåla.jpg
Född i Kanikebo, Östervåla, Uppland. Studerade i Uppsala 1893. Komminister i Almunge 1897.

(Uppgiften och bilden är hämtade ur "Svenska kyrkans Prästerskap, Porträttgalleri. Tryckt på Wald. Zachrissons Boktryckeri AB, Göteborg 1926).