Vy från Kyrktornet.jpg

Vy från Kyrktornet.jpg
Nr 1: Klockarbostaden. Nr 2: Kyrkskolan. Nr 3: Östervåla Mejeri (Rivet år 1994). Nr 4 Lärarbostad (Rivet år ?).

Det mörka huset i överkant och i mitten av bilden är Östervåla Järnhandel.