Hassel Lipkins fam, Oskarsborg, Östervåla.

Hassel Lipkins fam, Oskarsborg, Östervåla.
Hassel Lipkin med fru Elsa och sonen Yngve, Oskarsborg, Östervåla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.