Elsa Andersson, Oskarsborg, Östervåla.

Elsa Andersson, Oskarsborg, Östervåla.
Bilden kommer från Karin Olsson, Uppsala, född i Runnebo, Östervåla.